10.11.2021

 

יומנים נוספים נמסרו לידי הצלחה כחלק מהמענה על בקשת היומנים הרוחבית

בימים האחרונים נמסרו להצלחה יומני משרד הכלכלה לרבעון השלישי של 2021. היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם" ובקישורים הבאים:

 

יומן שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי:

https://odata.org.il/dataset/638508cd-94c1-408a-9b0e-e5dc6f1543a4

 

יומן סגן השרה, יאיר גולן :

https://odata.org.il/dataset/a4402ae0-18ec-4571-8596-5814511fa555

 

יומן מנכ"ל המשרד, רון מלכא:

https://odata.org.il/dataset/2875acf6-31dc-4153-976b-2dc1008792da

 

גם יומנו של שר המשפטים גדעון סער, לרבעון השני של 2021 נמסר להצלחה וזמין לצפיה באתר "מידע לעם בקישור הבא:

https://odata.org.il/dataset/c06f1738-11e8-4e60-bf0d-6bb6b88ec4a3

 

כך גם יומנה של מנכ"לית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, סיגל מורן, לרבעון השלישי של 2021 :

https://odata.org.il/dataset/90421c96-e0cc-41eb-9aec-7908a226d7c9

 

 

10.11.2021

 

יומנים נוספים נמסרו לידי הצלחה כחלק מהמענה על בקשת היומנים הרוחבית

בימים האחרונים נמסרו להצלחה יומני משרד הכלכלה לרבעון השלישי של 2021. היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם" ובקישורים הבאים:

 

יומן שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי:

https://odata.org.il/dataset/638508cd-94c1-408a-9b0e-e5dc6f1543a4

 

יומן סגן השרה, יאיר גולן :

https://odata.org.il/dataset/a4402ae0-18ec-4571-8596-5814511fa555

 

יומן מנכ"ל המשרד, רון מלכא:

https://odata.org.il/dataset/2875acf6-31dc-4153-976b-2dc1008792da

 

גם יומנו של שר המשפטים גדעון סער, לרבעון השני של 2021 נמסר להצלחה וזמין לצפיה באתר "מידע לעם בקישור הבא:

https://odata.org.il/dataset/c06f1738-11e8-4e60-bf0d-6bb6b88ec4a3

 

כך גם יומנה של מנכ"לית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, סיגל מורן, לרבעון השלישי של 2021 :

https://odata.org.il/dataset/90421c96-e0cc-41eb-9aec-7908a226d7c9