11.12.2021

הצלחה הביאה לפרסום את טיוטת הדוח שנערך במשרד הבריאות בעניין פרשת ילדי תימן והבלקן

עוד חשיפה של מסמך בעל חשיבות ציבורית באמצעות פורטל השקיפות "מידע לעם" במדור של עמותת הצלחה. המסמך הוזכר ביום רביעי בכתבתה של תמר קפלינסקי ב"הארץ".
 

לעיון במסמך: https://www.odata.org.il/dataset/46dbf24c-ad13-44ba-92b1-f19679b07e44

 

11.12.2021

הצלחה הביאה לפרסום את טיוטת הדוח שנערך במשרד הבריאות בעניין פרשת ילדי תימן והבלקן

עוד חשיפה של מסמך בעל חשיבות ציבורית באמצעות פורטל השקיפות "מידע לעם" במדור של עמותת הצלחה. המסמך הוזכר ביום רביעי בכתבתה של תמר קפלינסקי ב"הארץ".
 

לעיון במסמך: https://www.odata.org.il/dataset/46dbf24c-ad13-44ba-92b1-f19679b07e44