16.12.2021

נמסרו יומני משרד המשפטים לרבעון השלישי של 2021

היום נמסרו לידי הצלחה יומניהם של שר המשפטים, גדעון סער ושל מנכ"ל משרד המשפטים, ערן דוידי לרבעון השלישי של שנת 2021.

היומנים זמינים לעיון וצפיה באתר "מידע לעם" בקישור הבא:

https://odata.org.il/dataset/b4e190c5-1c4a-495f-8aae-4c1e90369338

 

 

16.12.2021

נמסרו יומני משרד המשפטים לרבעון השלישי של 2021

היום נמסרו לידי הצלחה יומניהם של שר המשפטים, גדעון סער ושל מנכ"ל משרד המשפטים, ערן דוידי לרבעון השלישי של שנת 2021.

היומנים זמינים לעיון וצפיה באתר "מידע לעם" בקישור הבא:

https://odata.org.il/dataset/b4e190c5-1c4a-495f-8aae-4c1e90369338