25.12.2021

ניתן פסק דין סופי בפרשת הפרסום הסמוי בתביעת עטיה נגד ווינט

פסק דין סופי ניתן בפרשת הפרסום הסמוי בתיק התביעה הייצוגית של עטיה ו ynet. הצלחה היתה בין המתנגדים להסכם הפשרה שהושג. בית המשפט אישר אותו בשינויים לאחר שרכיב הפיצוי הוגדל בהליך גישור משלים. במקביל, בבית המשפט המחוזי בירושלים, נמשך הדיון בהסדר הפשרה בפרשת יתד נאמן, בו הגישו הצלחה והיועץ המשפטי לממשלה התנגדויות דומות.

לקריאת הדיווח בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/437151

 

25.12.2021

ניתן פסק דין סופי בפרשת הפרסום הסמוי בתביעת עטיה נגד ווינט

פסק דין סופי ניתן בפרשת הפרסום הסמוי בתיק התביעה הייצוגית של עטיה ו ynet. הצלחה היתה בין המתנגדים להסכם הפשרה שהושג. בית המשפט אישר אותו בשינויים לאחר שרכיב הפיצוי הוגדל בהליך גישור משלים. במקביל, בבית המשפט המחוזי בירושלים, נמשך הדיון בהסדר הפשרה בפרשת יתד נאמן, בו הגישו הצלחה והיועץ המשפטי לממשלה התנגדויות דומות.

לקריאת הדיווח בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/437151