היום נמסר להצלחה יומן מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן חורין, לשנת 2021 (רבעון שלישי) והוא זמין לצפיה באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/10bc4b88-7a3e-400d-9f8f-d6d478d4343d
 
יומנים נוספים שהתקבלו בימים האחרונים הם יומן שר התפוצות, נחמן שי, ומנכ"לית משרד התפוצות, ציונה קניג-יאיר לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/1cb940c5-a02a-4ed5-b5f0-ddcbb9083df1
 
יומן השר לשיתוף פעולה איזורי, עיסאווי פריג' ומנכ"לית המשרד לשיתוף פעולה איזורי, רוני אלון, לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/8bb6e7ff-851e-425d-9c8a-0462d71cc23e
 
יומן סגן שר החוץ, עידן רול, לשנת 2021 (רבעון שלישי)
 
https://odata.org.il/dataset/11e22a3a-fb0e-459a-a2e7-ebf85db1e142
 
יומן שרת העלייה והקליטה, פנינה טמנו שטה, לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/fc731e0f-f35d-4912-9d2c-226d889a67aa
 
יומן מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, מר רונן כהן, לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/55e610cb-052e-4c17-89e2-2f6084de1ee1

 
היום נמסר להצלחה יומן מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן חורין, לשנת 2021 (רבעון שלישי) והוא זמין לצפיה באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/10bc4b88-7a3e-400d-9f8f-d6d478d4343d
 
יומנים נוספים שהתקבלו בימים האחרונים הם יומן שר התפוצות, נחמן שי, ומנכ"לית משרד התפוצות, ציונה קניג-יאיר לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/1cb940c5-a02a-4ed5-b5f0-ddcbb9083df1
 
יומן השר לשיתוף פעולה איזורי, עיסאווי פריג' ומנכ"לית המשרד לשיתוף פעולה איזורי, רוני אלון, לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/8bb6e7ff-851e-425d-9c8a-0462d71cc23e
 
יומן סגן שר החוץ, עידן רול, לשנת 2021 (רבעון שלישי)
 
https://odata.org.il/dataset/11e22a3a-fb0e-459a-a2e7-ebf85db1e142
 
יומן שרת העלייה והקליטה, פנינה טמנו שטה, לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/fc731e0f-f35d-4912-9d2c-226d889a67aa
 
יומן מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, מר רונן כהן, לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/55e610cb-052e-4c17-89e2-2f6084de1ee1