לקריאת הדיווח: https://the7eye.org.il/442178
 
לקריאת הדיווח בהארץ: https://www.haaretz.co.il/news/law/netanyahutrial/.premium-1.10653986
 
לקריאת הדיווח בוואלה: https://b.walla.co.il/item/3492836
 
לקריאת השרשור של אמיר אורן: https://twitter.com/htl2008/status/1503375992668278789

 
לקריאת הדיווח: https://the7eye.org.il/442178
 
לקריאת הדיווח בהארץ: https://www.haaretz.co.il/news/law/netanyahutrial/.premium-1.10653986
 
לקריאת הדיווח בוואלה: https://b.walla.co.il/item/3492836
 
לקריאת השרשור של אמיר אורן: https://twitter.com/htl2008/status/1503375992668278789