בעקבות עתירה של הצלחה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שהוגשה בשבוע שעבר, הועלה יומנו של ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, לשנים 2020 ו 2021 לאתר האינטרנט של העירייה. קבצי היומן, זמינים לצפיה בקישור הבא:
 
https://ramat-gan.muni.il/diaries/
 
לדיווח על העתירה ברמת גן גבעתיים ניוז: https://www.rgg-news.co.il/home-page-ramat-gan/%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%92%d7%9f/
 
לדיווח על תוצאות העתירה ברמת גן גבעתיים ניוז: https://www.rgg-news.co.il/home-page-headlines/%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c-%d7%9b%d7%9c-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%92%d7%9f-%d7%97%d7%a9/
 
לדיווח של רן שמעוני ב"הארץ" , על ממצאים מתוך היומן: https://www.themarker.com/hrtz/.premium-1.10689352
 
 בעקבות עתירה של הצלחה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שהוגשה בשבוע שעבר, הועלה יומנו של ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, לשנים 2020 ו 2021 לאתר האינטרנט של העירייה. קבצי היומן, זמינים לצפיה בקישור הבא:
 
https://ramat-gan.muni.il/diaries/
 
לדיווח על העתירה ברמת גן גבעתיים ניוז: https://www.rgg-news.co.il/home-page-ramat-gan/%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%92%d7%9f/
 
לדיווח על תוצאות העתירה ברמת גן גבעתיים ניוז: https://www.rgg-news.co.il/home-page-headlines/%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c-%d7%9b%d7%9c-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%92%d7%9f-%d7%97%d7%a9/
 
לדיווח של רן שמעוני ב"הארץ" , על ממצאים מתוך היומן: https://www.themarker.com/hrtz/.premium-1.10689352