בקשת חופש מידע של הצלחה עסקה בהסדר ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה. מדוע הוטל חיסוי על רשימת הלקוחות שייצגה? הפרטים המלאים דווחו על ידי יובל אראל באתר n12.
 
לקריאת הכתבה: https://www.mako.co.il/news-israel/2022_q1/Article-9442dbd8966af71027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
 
לציוץ של יובל אראל: https://twitter.com/ErelYuval/status/1505875567379369985?s=20&t=avyB4O1dM3IxB1fOIG6mxQ
 
 בקשת חופש מידע של הצלחה עסקה בהסדר ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה. מדוע הוטל חיסוי על רשימת הלקוחות שייצגה? הפרטים המלאים דווחו על ידי יובל אראל באתר n12.
 
לקריאת הכתבה: https://www.mako.co.il/news-israel/2022_q1/Article-9442dbd8966af71027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
 
לציוץ של יובל אראל: https://twitter.com/ErelYuval/status/1505875567379369985?s=20&t=avyB4O1dM3IxB1fOIG6mxQ