היום השלים משרד המשפטים את מסירת יומנו של שר המשפטים, גדעון סער, לשנת 2021 - בתשובה לבקשת חופש המידע המתחדשת של הצלחה בנוגע ליומני שרים, סגני שרים ומנכ"לי המשרדים הממשלתיים.
היומן זמין לצפיה באתר מידע לעם בקישור הבא:
 
https://odata.org.il/dataset/3a11f771-a56e-4620-8622-8129e04ba520
 
 היום השלים משרד המשפטים את מסירת יומנו של שר המשפטים, גדעון סער, לשנת 2021 - בתשובה לבקשת חופש המידע המתחדשת של הצלחה בנוגע ליומני שרים, סגני שרים ומנכ"לי המשרדים הממשלתיים.
היומן זמין לצפיה באתר מידע לעם בקישור הבא:
 
https://odata.org.il/dataset/3a11f771-a56e-4620-8622-8129e04ba520