יומנים נוספים מתפרסמים היום לאחר שנמסרו להצלחה וניתן לעיין בהם גם באתר מידע לעם.
יומן שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי, לשנת 2022 (רבעון ראשון): https://odata.org.il/dataset/8f88b486-54f6-4b79-804f-7ef23252ef16
יומן השרה לשיוויון חברתי, מירב כהן ומנכ"לית המשרד לשיוויון חברתי לשנת 2022 (רבעון ראשון): https://odata.org.il/dataset/de0b1b98-994e-4389-bb9a-b70845b1a446
יומן שר החוץ, יאיר לפיד, סגן שר החוץ, עידן רול ומנכ"ל משרד החוץ, אלון אושפיז לשנת 2021 (רבעון רביעי): https://odata.org.il/dataset/ac21befc-7a2c-4000-bde7-160126b6911c

 

יומנים נוספים מתפרסמים היום לאחר שנמסרו להצלחה וניתן לעיין בהם גם באתר מידע לעם.
יומן שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי, לשנת 2022 (רבעון ראשון): https://odata.org.il/dataset/8f88b486-54f6-4b79-804f-7ef23252ef16
יומן השרה לשיוויון חברתי, מירב כהן ומנכ"לית המשרד לשיוויון חברתי לשנת 2022 (רבעון ראשון): https://odata.org.il/dataset/de0b1b98-994e-4389-bb9a-b70845b1a446
יומן שר החוץ, יאיר לפיד, סגן שר החוץ, עידן רול ומנכ"ל משרד החוץ, אלון אושפיז לשנת 2021 (רבעון רביעי): https://odata.org.il/dataset/ac21befc-7a2c-4000-bde7-160126b6911c