בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה שהוגשה לכנסת ב 28 לנובמבר 2021, בה התבקשו יומנו של יו"ר הכנסת, מיקי לוי והסדר ניגוד העניינים שנערך לו, מסרה היום הכנסת את יומנו של לוי, לראשונה בפורמט פתוח המאפשר חיפוש בקובץ אקסל. בעבר, נמסר יומנו של יולי אדלשטיין בפורמט סרוק סגור. בנוסף, צורף לתשובת הכנסת מסמך הצהרה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים שנחתם ביום 28.4.2022. ככל הידוע, זו הפעם הראשונה שיו"ר כנסת חותם על מסמך הנוגע לשאלות של ניגוד עניינים אפשרי בנוגע למילוי תפקידו. ההסדר הועבר בלא השחרה כלשהי.
מהצלחה נמסר: זהו צעד חשוב נוסף בהגברת השקיפות הנוגעת לכנסת, לבעלי התפקידים בה ולניהולה התקין. אנחנו מברכים את יו"ר הכנסת ואת הכנסת והלשכה המשפטית שלה, על אף העיכוב במסירת היומן, על מסירת היומן ועל עריכת ההסדר למניעת ניגוד עניינים ותשומת הלב שניתנה לסוגיות חשובות אלו, גם ברוח נוהל היומנים שהתקבל לאחרונה בקשר ליומני הממשלה. ראוי שהכנסת תוסיף ותפעל להגברת השקיפות בלוחות הזמנים של בעלי תפקיד בה ולעריכת הסדרי ניגוד עניינים המקרים בהם מתעורר צורך כזה.
קישור לתשובת הכנסת ולמסמכים באתר מידע לעם:  https://odata.org.il/dataset/61d8b974-d844-4ca9-8441-88006b27bf3e

בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה שהוגשה לכנסת ב 28 לנובמבר 2021, בה התבקשו יומנו של יו"ר הכנסת, מיקי לוי והסדר ניגוד העניינים שנערך לו, מסרה היום הכנסת את יומנו של לוי, לראשונה בפורמט פתוח המאפשר חיפוש בקובץ אקסל. בעבר, נמסר יומנו של יולי אדלשטיין בפורמט סרוק סגור. בנוסף, צורף לתשובת הכנסת מסמך הצהרה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים שנחתם ביום 28.4.2022. ככל הידוע, זו הפעם הראשונה שיו"ר כנסת חותם על מסמך הנוגע לשאלות של ניגוד עניינים אפשרי בנוגע למילוי תפקידו. ההסדר הועבר בלא השחרה כלשהי.
מהצלחה נמסר: זהו צעד חשוב נוסף בהגברת השקיפות הנוגעת לכנסת, לבעלי התפקידים בה ולניהולה התקין. אנחנו מברכים את יו"ר הכנסת ואת הכנסת והלשכה המשפטית שלה, על אף העיכוב במסירת היומן, על מסירת היומן ועל עריכת ההסדר למניעת ניגוד עניינים ותשומת הלב שניתנה לסוגיות חשובות אלו, גם ברוח נוהל היומנים שהתקבל לאחרונה בקשר ליומני הממשלה. ראוי שהכנסת תוסיף ותפעל להגברת השקיפות בלוחות הזמנים של בעלי תפקיד בה ולעריכת הסדרי ניגוד עניינים המקרים בהם מתעורר צורך כזה.
קישור לתשובת הכנסת ולמסמכים באתר מידע לעם:  https://odata.org.il/dataset/61d8b974-d844-4ca9-8441-88006b27bf3e