בקשת חופש מידע של הצלחה חושפת: מה היה תפקידה של גלית דיסטל-אטבריאן בתאגיד השידור הישראלי, וזאת לאחר חילופי הדברים והמחלוקות שהתעוררו אחרי פרסום הראיון שנערך איתה במאקו
לקריאת הדיווח בוואלה: https://b.walla.co.il/item/3506259
וזה הקישור לתשובה שהתקבלה מתאגיד השידור כפי שפורסמה באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/2369f989-02ed-4875-8d5f-810752db3693

 

בקשת חופש מידע של הצלחה חושפת: מה היה תפקידה של גלית דיסטל-אטבריאן בתאגיד השידור הישראלי, וזאת לאחר חילופי הדברים והמחלוקות שהתעוררו אחרי פרסום הראיון שנערך איתה במאקו
לקריאת הדיווח בוואלה: https://b.walla.co.il/item/3506259
וזה הקישור לתשובה שהתקבלה מתאגיד השידור כפי שפורסמה באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/2369f989-02ed-4875-8d5f-810752db3693