בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה והשגה שהגישה על פרסום חלקי של הסדר ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה: משרד המשפטים תיקן את תשובתו וחשף את רשימת הלקוחות המלאה שצורפה להסדר.
לדיווח של יובל אראל ב n12: https://www.mako.co.il/news-israel/2022_q2/Article-436f08704f7d081027.htm
לעיון בתשובת משרד המשפטים ובהסדר ניגוד העניינים המלא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/f353dc7b-f844-4861-8cc7-3bcf0a6b30f5

בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה והשגה שהגישה על פרסום חלקי של הסדר ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה: משרד המשפטים תיקן את תשובתו וחשף את רשימת הלקוחות המלאה שצורפה להסדר.
לדיווח של יובל אראל ב n12: https://www.mako.co.il/news-israel/2022_q2/Article-436f08704f7d081027.htm
לעיון בתשובת משרד המשפטים ובהסדר ניגוד העניינים המלא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/f353dc7b-f844-4861-8cc7-3bcf0a6b30f5