יפעת גליק, חושפת נתוני חופש מידע שקיבלה הצלחה מהמשרד להגנת הסביבה בנושא זיהום הים ומציבה שאלות לא פשוטות על יעילות האכיפה.
לצפיה: https://twitter.com/kann_news/status/1527305162468970496

יפעת גליק, חושפת נתוני חופש מידע שקיבלה הצלחה מהמשרד להגנת הסביבה בנושא זיהום הים ומציבה שאלות לא פשוטות על יעילות האכיפה.
לצפיה: https://twitter.com/kann_news/status/1527305162468970496