האם קווי הרכבת הקלה של נת"ע יצאו לדרך בזמן? לא בטוח. אסף זגריזק מעלה שאלות ב"גלובס"על סבירות לוחות הזמנים המוצהרים ומזכיר גם את עתירת הצלחה לחשיפת דוחות חברת הבקרה על הפרויקט.
לקריאת הדיווח: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001412684

האם קווי הרכבת הקלה של נת"ע יצאו לדרך בזמן? לא בטוח. אסף זגריזק מעלה שאלות ב"גלובס"על סבירות לוחות הזמנים המוצהרים ומזכיר גם את עתירת הצלחה לחשיפת דוחות חברת הבקרה על הפרויקט.
לקריאת הדיווח: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001412684