יומני משרד הכלכלה לשנת 2019 נחשפים

ראשי >חדשות>יומני משרד הכלכלה לשנת 2019 נחשפים
10.3.2020
 
אנחנו מפרסמים היום יומנים נוספים שהתקבלו אצלנו בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית לשנת 2019 בעניין יומני השרים, סגני השרים ומנכ"לי המשרדים הממשלתיים:

ליומן שר הכלכלה אלי כהן אתר "מידע לעם":
https://odata.org.il/dataset/bd27a78f-3f8f-4400-881c-730404caaa89
 
ליומן מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, באתר "מידע לעם":
https://odata.org.il/dataset/112a3648-60cd-405b-b7aa-385c92abb387
10.3.2020
 
אנחנו מפרסמים היום יומנים נוספים שהתקבלו אצלנו בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית לשנת 2019 בעניין יומני השרים, סגני השרים ומנכ"לי המשרדים הממשלתיים:

ליומן שר הכלכלה אלי כהן אתר "מידע לעם":
https://odata.org.il/dataset/bd27a78f-3f8f-4400-881c-730404caaa89
 
ליומן מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, באתר "מידע לעם":
https://odata.org.il/dataset/112a3648-60cd-405b-b7aa-385c92abb387