בעיית הפרוטקשיין - יותר מ-85% מהתיקים על גרימת נזק באתרי הבנייה נסגרים
בעיית הפרוטקשיין - יותר מ-85% מהתיקים על גרימת נזק באתרי הבנייה נסגרים