15.7.2021

היועץ המשפטי לממשלה הודיע היום על התייצבותו בערעור שהגישה הצלחה לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב,שלא להורות על מסירת יומנו של אלי לוי, מנהל אגף הנכסים בתל אביב. מדובר בדיון המהותי הראשון בסוגיית יומני אנשי ציבור בפני בית המשפט העליון המעורר סוגיות שונות.
 
15.7.2021

היועץ המשפטי לממשלה הודיע היום על התייצבותו בערעור שהגישה הצלחה לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב,שלא להורות על מסירת יומנו של אלי לוי, מנהל אגף הנכסים בתל אביב. מדובר בדיון המהותי הראשון בסוגיית יומני אנשי ציבור בפני בית המשפט העליון המעורר סוגיות שונות.