8.8.2021

הבוקר מביאה רפאה גויכמן בדה מרקר את הסתייגויות הצלחה וגורמים נוספים מרפורמת הסיבים של משרד התקשורת והשר יועז הנדל, בשל חשש כבד לפגיעה בשוויון ובפריפריה.
 
בשבוע שעבר שלח עו"ד אסף פינק מכתב לבכירי בזק ובו דרישה מהחברה לספק שירות באופן שווה לכל המדינה — לפני שיינקטו נגדה הליכים משפטיים. פינק מייצג כמה עמותות ובהם תנועת הצלחה; עמותת זה לא בשמיים, שמקדמת זכויות של אוכלוסיות מוחלשות; עמותת צדק פיננסי; וכן פעילים חברתיים כמו ד"ר עוואד אבו פריח. לטענת פינק, מתווה הפרישה מעלה חשש לאפליה של אוכלוסיות מוחלשות, כמו ערבים וחרדים שיחד הם כ–40% מאוכלוסיית המדינה ורבים מהם מתגוררים באזורים נעדרי כדאיות כלכלית לפרישת סיבים אופטיים.
 
לקריאת הדיווח המלא בדה מרקר: https://www.themarker.com/advertising/.premium-1.10097108
 
 
8.8.2021

הבוקר מביאה רפאה גויכמן בדה מרקר את הסתייגויות הצלחה וגורמים נוספים מרפורמת הסיבים של משרד התקשורת והשר יועז הנדל, בשל חשש כבד לפגיעה בשוויון ובפריפריה.
 
בשבוע שעבר שלח עו"ד אסף פינק מכתב לבכירי בזק ובו דרישה מהחברה לספק שירות באופן שווה לכל המדינה — לפני שיינקטו נגדה הליכים משפטיים. פינק מייצג כמה עמותות ובהם תנועת הצלחה; עמותת זה לא בשמיים, שמקדמת זכויות של אוכלוסיות מוחלשות; עמותת צדק פיננסי; וכן פעילים חברתיים כמו ד"ר עוואד אבו פריח. לטענת פינק, מתווה הפרישה מעלה חשש לאפליה של אוכלוסיות מוחלשות, כמו ערבים וחרדים שיחד הם כ–40% מאוכלוסיית המדינה ורבים מהם מתגוררים באזורים נעדרי כדאיות כלכלית לפרישת סיבים אופטיים.
 
לקריאת הדיווח המלא בדה מרקר: https://www.themarker.com/advertising/.premium-1.10097108