26.12.2021

כמה נשלם על הפריטים בארכיון השידור הציבורי?

הבוקר בתוכניתו של גואל פינטו "גם כן תרבות",  נערך דיון (לא מובן מאליו כשזה נוגע לגוף השידור שבו משודרת התכנית) על מחירי ארכיון השידור הציבורי. בדיון הוזכרה גם בקשת חופש המידע שהגישה הצלחה בקשר לתהליך קביעת המחיר, לדיונים שהתקיימו ולחוות הדעת שהוכנו.

להאזנה: https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=235312 (מדקה 33:55)

26.12.2021

כמה נשלם על הפריטים בארכיון השידור הציבורי?

הבוקר בתוכניתו של גואל פינטו "גם כן תרבות",  נערך דיון (לא מובן מאליו כשזה נוגע לגוף השידור שבו משודרת התכנית) על מחירי ארכיון השידור הציבורי. בדיון הוזכרה גם בקשת חופש המידע שהגישה הצלחה בקשר לתהליך קביעת המחיר, לדיונים שהתקיימו ולחוות הדעת שהוכנו.

להאזנה: https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=235312 (מדקה 33:55)