עת"מ 5066-06-13 הצלחה נ' הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (פרוטוקולים של ועדת טלווזיה ואישור לוחות שידורים)

עת"מ (חיפה) 11259-08-15 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר 580490902) נ' עיריית חיפה ואח' ;
 
עת"מ (באר שבע) 58317-07-15 - הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' עיריית קרית גת, תק-מח 2016(1), 31717(24/02/2016)
 
עע"מ 2238/16 - עיריית קריית גת נ' הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
 
עש"א 22893-02-18 הצלחה נ' עיריית קריית גת (ערעור אגרה – שלום אשדוד)
 
עת"מ 7401-09-15 (תל אביב)  הצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר 58-0490902) נ' המרכז הרפואי ע"ש שיבא ואח'. (מחוזי תל אביב)
 
עת"מ 30384-05-16 הצלחה נ' משרד החינוך (מחוזי ירושלים – פקטורים בבחינות בגרות). (מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 28565-10-16  הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית נ' משרד החינוך (מדד סוציו-אקונומי)(מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 34653-07-16 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד הביטחון ואח' (סיכום אוצר-ביטחון כחלון-יעלון)(מחוזי תל אביב)
 
עע"מ 6289/19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד הביטחון ואח' (עליון)
 
עת"מ 46957-02-18 התנועה לחופש המידע ואח' נגד משרד התחבורה (עתירת נת"צים)(מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 14346-04-18 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד האוצר (דוחות חשכ"ל חברות מפרות)(מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 69970-07-18 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' עיריית תל אביב (יומן מנהל אגף נכסים)(מחוזי תל אביב)
 
עת"מ 32848-02-19 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' עיריית תל אביב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (פרטי דרכונים)(מחוזי ירושלים)
 
 עת"מ 25671-03-19 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' חברת החשמל לישראל (מחוזי חיפה)
 
עת"מ 44411-07-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' תאגיד השידור הישראלי ואח' (מחוזי ירושלים)(דוחות ביקורת פנים)
 
עת"מ 44417-07-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' תאגיד השידור הישראלי ואח' (מחוזי ירושלים)(מסמכים על הליך מינוי מנכ"ל)
 
עת"מ 37963-08-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' שר האוצר (מחוזי ירושלים) (עתירת יומני שרים וסגני שרים)
 
עת"מ 9482-10-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד התחבורה ואח' (מחוזי ירושלים)(דוחות egis)
 
 
עת"מ 5066-06-13 הצלחה נ' הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (פרוטוקולים של ועדת טלווזיה ואישור לוחות שידורים)

עת"מ (חיפה) 11259-08-15 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר 580490902) נ' עיריית חיפה ואח' ;
 
עת"מ (באר שבע) 58317-07-15 - הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' עיריית קרית גת, תק-מח 2016(1), 31717(24/02/2016)
 
עע"מ 2238/16 - עיריית קריית גת נ' הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
 
עש"א 22893-02-18 הצלחה נ' עיריית קריית גת (ערעור אגרה – שלום אשדוד)
 
עת"מ 7401-09-15 (תל אביב)  הצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר 58-0490902) נ' המרכז הרפואי ע"ש שיבא ואח'. (מחוזי תל אביב)
 
עת"מ 30384-05-16 הצלחה נ' משרד החינוך (מחוזי ירושלים – פקטורים בבחינות בגרות). (מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 28565-10-16  הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית נ' משרד החינוך (מדד סוציו-אקונומי)(מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 34653-07-16 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד הביטחון ואח' (סיכום אוצר-ביטחון כחלון-יעלון)(מחוזי תל אביב)
 
עע"מ 6289/19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד הביטחון ואח' (עליון)
 
עת"מ 46957-02-18 התנועה לחופש המידע ואח' נגד משרד התחבורה (עתירת נת"צים)(מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 14346-04-18 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד האוצר (דוחות חשכ"ל חברות מפרות)(מחוזי ירושלים)
 
עת"מ 69970-07-18 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' עיריית תל אביב (יומן מנהל אגף נכסים)(מחוזי תל אביב)
 
עת"מ 32848-02-19 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' עיריית תל אביב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (פרטי דרכונים)(מחוזי ירושלים)
 
 עת"מ 25671-03-19 הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' חברת החשמל לישראל (מחוזי חיפה)
 
עת"מ 44411-07-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' תאגיד השידור הישראלי ואח' (מחוזי ירושלים)(דוחות ביקורת פנים)
 
עת"מ 44417-07-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' תאגיד השידור הישראלי ואח' (מחוזי ירושלים)(מסמכים על הליך מינוי מנכ"ל)
 
עת"מ 37963-08-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' שר האוצר (מחוזי ירושלים) (עתירת יומני שרים וסגני שרים)
 
עת"מ 9482-10-19 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד התחבורה ואח' (מחוזי ירושלים)(דוחות egis)