בג"ץ 4769/11 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' שר האוצר
בג"ץ 4965/12 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
בג"ץ 5819/15 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום נ' שר התקשורת
בג"ץ 10042/16 צחי קוונטינסקי נ' כנסת ישראל
בג"ץ 8893/16 ח"כ איתן כבל ואח' נ' שר התקשורת, בנימין נתניהו
בג"ץ 180/17 ח"כ איתן כבל נ' הכנסת
בגץ 3866/17 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום נ' שר התקשורת (בקשת עיון בתיק עתירת רשת,קשת, 10)
בג"ץ 3335/18 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' המחלקה לחקירות שוטרים
בג"ץ 3646/18 ידיד מרכזי זכויות בקהילה נ' שרת המשפטים (אגרות תובענות ייצוגיות)
בג"ץ 4159/18 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה נ' שר התקשורת (פריסה אוניברסלית)
בג"ץ 8669/18 הצלחה ואח' נ' בנק ישראל ואח' (עמלה צולבת)
בג"ץ 9024/18 חג'בי ואח' נגד הממונה על ההגבלים העסקיים
 
בג"ץ 4769/11 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' שר האוצר
בג"ץ 4965/12 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
בג"ץ 5819/15 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום נ' שר התקשורת
בג"ץ 10042/16 צחי קוונטינסקי נ' כנסת ישראל
בג"ץ 8893/16 ח"כ איתן כבל ואח' נ' שר התקשורת, בנימין נתניהו
בג"ץ 180/17 ח"כ איתן כבל נ' הכנסת
בגץ 3866/17 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום נ' שר התקשורת (בקשת עיון בתיק עתירת רשת,קשת, 10)
בג"ץ 3335/18 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' המחלקה לחקירות שוטרים
בג"ץ 3646/18 ידיד מרכזי זכויות בקהילה נ' שרת המשפטים (אגרות תובענות ייצוגיות)
בג"ץ 4159/18 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה נ' שר התקשורת (פריסה אוניברסלית)
בג"ץ 8669/18 הצלחה ואח' נ' בנק ישראל ואח' (עמלה צולבת)
בג"ץ 9024/18 חג'בי ואח' נגד הממונה על ההגבלים העסקיים