תיק חפץ - סיפורו של היועץ שהוגדר המקף בין ההון-שלטון-עיתון
תיק חפץ - סיפורו של היועץ שהוגדר המקף בין ההון-שלטון-עיתון