מבצע דרייפוס - ניצולי הספינה הלבנונית מגיבים לפרסום בחדשות עשר על הטבעת הספינה על ידי ישראל
מבצע דרייפוס - ניצולי הספינה הלבנונית מגיבים לפרסום בחדשות עשר על הטבעת הספינה על ידי ישראל