הותר לפרסום: צוללת ישראלית שיגרה טיל לעבר ספינה אזרחית בשולי מלחמת לבנון הראשונה
הותר לפרסום: צוללת ישראלית שיגרה טיל לעבר ספינה אזרחית בשולי מלחמת לבנון הראשונה