מוסר כפול - בממשלה מצפצפים על ההחלטה שמחייבת אותם לעבור לבירה
מוסר כפול - בממשלה מצפצפים על ההחלטה שמחייבת אותם לעבור לבירה