יומנו היקר | שלא לפרוטוקול: מנכ״ל משרד הכלכלה נפגש עם ראשי כיל ונובל אנרג׳י
יומנו היקר | שלא לפרוטוקול: מנכ״ל משרד הכלכלה נפגש עם ראשי כיל ונובל אנרג׳י