רגע לפני חופשות הפסח | האם המחסור החמור במאבטחים עלול לסכן את חופשות החג?
רגע לפני חופשות הפסח | האם המחסור החמור במאבטחים עלול לסכן את חופשות החג?