הצלחה נוסדה בתחילת שנת 2008 על ידי קבוצת משפטנים שלהם נגיעה והבנה בתחומי הכלכלה והחברה. מאז ועד היום הצטרפו לארגון אנשים שונים המאפשרים לו לקיים להעניק התייחסות מעמיקה ועשירה בנסיון וידע בכל הנוגע לתחומי המשפט, הכלכלה, הצרכנות והחברה בישראל וכל זאת לשם קידום מטרותיו השונות.
 
כיום מכהנים כחברי הועד המנהל של העמותה, מר בן ציון ציטרין, המשמש כיו"ר העמותה ועו"ד סתו סער. 

עו"ד אלעד מן, משמש כיועצה המשפטי של העמותה.
 
חברי ועדת הביקורת של העמותה הם עו"ד גפן ומר גליקפלד. רואה החשבון המבקר של העמותה הוא משרד רו"ח יהודה ארליך ושות'.
 
המועצה המייעצת של הצלחה, הכוללת אנשי שם, בעלי רקורד מוכח של עשיה ופעולה בתחומי הרגולציה, המשפט, הכלכלה והחברה ופועלת לשם קידום מטרות התנועה והשגת יעדיה השונים ממשיכה לצמוח ולהתרחב מדי שנה. בין חברי המועצה המייעצת אשר מונו עד כה, ניתן למצוא גם את פרופ' מאיר חת, השופט (בדימוס) שלמה שוהם, רו"ח בועז יפעת, עו"ד יובל יועז, עו"ד יובל אלבשן וד"ר מאיר אמיר
 
עו"ד שלי אודווין אהרוני נמנתה על חברי המועצה המייעצת עד לפרישתה בשל מינויה כחברת מליאת הרשות לניירות ערך באוקטובר 2013.
עו"ד יעקב כהן נמנה על חברי המועצה המייעצת עד לפרישתו בשל מינויו ליו"ר דירקטוריון (זמני) של קופ"ח מאוחדת באפריל 2014
הצלחה נוסדה בתחילת שנת 2008 על ידי קבוצת משפטנים שלהם נגיעה והבנה בתחומי הכלכלה והחברה. מאז ועד היום הצטרפו לארגון אנשים שונים המאפשרים לו לקיים להעניק התייחסות מעמיקה ועשירה בנסיון וידע בכל הנוגע לתחומי המשפט, הכלכלה, הצרכנות והחברה בישראל וכל זאת לשם קידום מטרותיו השונות.
 
כיום מכהנים כחברי הועד המנהל של העמותה, מר בן ציון ציטרין, המשמש כיו"ר העמותה ועו"ד סתו סער. 

עו"ד אלעד מן, משמש כיועצה המשפטי של העמותה.
 
חברי ועדת הביקורת של העמותה הם עו"ד גפן ומר גליקפלד. רואה החשבון המבקר של העמותה הוא משרד רו"ח יהודה ארליך ושות'.
 
המועצה המייעצת של הצלחה, הכוללת אנשי שם, בעלי רקורד מוכח של עשיה ופעולה בתחומי הרגולציה, המשפט, הכלכלה והחברה ופועלת לשם קידום מטרות התנועה והשגת יעדיה השונים ממשיכה לצמוח ולהתרחב מדי שנה. בין חברי המועצה המייעצת אשר מונו עד כה, ניתן למצוא גם את פרופ' מאיר חת, השופט (בדימוס) שלמה שוהם, רו"ח בועז יפעת, עו"ד יובל יועז, עו"ד יובל אלבשן וד"ר מאיר אמיר
 
עו"ד שלי אודווין אהרוני נמנתה על חברי המועצה המייעצת עד לפרישתה בשל מינויה כחברת מליאת הרשות לניירות ערך באוקטובר 2013.
עו"ד יעקב כהן נמנה על חברי המועצה המייעצת עד לפרישתו בשל מינויו ליו"ר דירקטוריון (זמני) של קופ"ח מאוחדת באפריל 2014