פרס "איש השנה" בממשל התאגידי לשנת 2012, מטעם הקתדרה לממשל תאגידי של אוניברסיטת בר אילן.  
 
אות "יקיר תובענות ייצוגיות" לשנת 2013 שהוענק לה במסגרת הכנס הרביעי לתובענות ייצוגיות של מרכז "הלכה ומעשה".
 
פרס "איש השנה" בממשל התאגידי לשנת 2012, מטעם הקתדרה לממשל תאגידי של אוניברסיטת בר אילן.  
 
אות "יקיר תובענות ייצוגיות" לשנת 2013 שהוענק לה במסגרת הכנס הרביעי לתובענות ייצוגיות של מרכז "הלכה ומעשה".