הסדר פשרה עם בנק הפועלים - בת"צ  28301-05-20 הצלחה -לקידום חברה הוגנת נ' בנק הפועלים בע"מ

https://www.odata.org.il/dataset/3232e61d-ed36-4593-9a90-6a932bdbe22a
הסדר פשרה עם בנק הפועלים - בת"צ  28301-05-20 הצלחה -לקידום חברה הוגנת נ' בנק הפועלים בע"מ

https://www.odata.org.il/dataset/3232e61d-ed36-4593-9a90-6a932bdbe22a