שרשור של אמיר אורן על הפגישות של נתניהו ופילבר כפי שהן משתקפות מיומני נתניהו. היומנים נחשפו בעקבות עתירה משותפת של הצלחה ו"הארץ" ובקרוב ייחשפו היומנים לשנים 2019 עד 2021.
לקריאת השרשור: https://twitter.com/Rimanero/status/1530208407105445888?s=20&t=N0FrNsDFO6qu-mmgQUlTlw

 

שרשור של אמיר אורן על הפגישות של נתניהו ופילבר כפי שהן משתקפות מיומני נתניהו. היומנים נחשפו בעקבות עתירה משותפת של הצלחה ו"הארץ" ובקרוב ייחשפו היומנים לשנים 2019 עד 2021.
לקריאת השרשור: https://twitter.com/Rimanero/status/1530208407105445888?s=20&t=N0FrNsDFO6qu-mmgQUlTlw