הצלחה הפעילה ומפעילה מספר פרויקטים ייחודיים בתחום האכיפה האזרחית ועידוד הרגולציה היעילה. בין פרויקטים אלו ניתן למנות למשל כמה מן הנושאים הבאים:
 
כח משימה מיוחד לזיהוי כשלים, עבירות והפרות דין בשווקים הפיננסיים השונים בישראל ולהגברת האכיפה האזרחית בשוק ההון
 
פרויקט בחינה מקיף של רגולצייה של הפרמטרים הכלכליים הנוגעים לשוק התקשורת הישראלי
 
הקליניקה לאכיפה אזרחית ורגולציה בשיתוף עם הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו
 
אנו מקווים כי במרוצת הזמן נוכל להעמיד על רגליהם פרויקטים נוספים הנוגעים לתחומי פעילותה של התנועה. 

הצלחה הפעילה ומפעילה מספר פרויקטים ייחודיים בתחום האכיפה האזרחית ועידוד הרגולציה היעילה. בין פרויקטים אלו ניתן למנות למשל כמה מן הנושאים הבאים:
 
כח משימה מיוחד לזיהוי כשלים, עבירות והפרות דין בשווקים הפיננסיים השונים בישראל ולהגברת האכיפה האזרחית בשוק ההון
 
פרויקט בחינה מקיף של רגולצייה של הפרמטרים הכלכליים הנוגעים לשוק התקשורת הישראלי
 
הקליניקה לאכיפה אזרחית ורגולציה בשיתוף עם הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו
 
אנו מקווים כי במרוצת הזמן נוכל להעמיד על רגליהם פרויקטים נוספים הנוגעים לתחומי פעילותה של התנועה.