ביום 15.12.2015 זכתה המבקשת בהכרה מטעם שרת המשפטים, כארגון לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 על כל המשתמע מכך בהתאם לאמור בסעיפים 15 ו 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006. בין לבין, בוטל כבר הצורך באישור זה בחוק והמבקשת ממשיכה את פעילותה גם על דרך להצטרפות לתובענות ייצוגיות קיימות והתנגדות להסדרי פשרה בהתאם לצורך המקצועי המתעורר לטעמה בעניינים אלו.
 
הצלחה אף אוחזת מאז סוף 2016 בהכרה מטעם שר המשפטים כארגון צרכנים לצורך נקיטת פעולות שונות מכח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 שחודשה בינואר 2020 וכן בהכרה מטעם שר המשפטים כארגון גם מכח סעיף 16 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982. 
 
ביום 15.12.2015 זכתה המבקשת בהכרה מטעם שרת המשפטים, כארגון לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 על כל המשתמע מכך בהתאם לאמור בסעיפים 15 ו 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006. בין לבין, בוטל כבר הצורך באישור זה בחוק והמבקשת ממשיכה את פעילותה גם על דרך להצטרפות לתובענות ייצוגיות קיימות והתנגדות להסדרי פשרה בהתאם לצורך המקצועי המתעורר לטעמה בעניינים אלו.
 
הצלחה אף אוחזת מאז סוף 2016 בהכרה מטעם שר המשפטים כארגון צרכנים לצורך נקיטת פעולות שונות מכח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 שחודשה בינואר 2020 וכן בהכרה מטעם שר המשפטים כארגון גם מכח סעיף 16 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982.